01/03/2020 | 233 |
0 Đánh giá

danhtien.vn - Cục Kiểm tra văn bản đã chỉ ra điểm trái pháp luật trong quyết định về việc tách thửa đất mà UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu ban hành năm 2019.

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh được ban hành từ tháng 7/2019 nhưng đến nay, người dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện việc tách thửa do các địa phương chưa có hướng dẫn cụ thể. Không những thế, Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư Pháp còn phát hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND còn có nội dung trái pháp luật.

Quyết định hành dân?

Theo thông tin mà PV có được, ngày 24/2/2020 vừa qua, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL) đã có Kết luận kiểm tra số 47/KL-KTrVB liên quan đến Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND) quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Qua quá trình kiểm tra, Cục Kiểm tra VBQPPL đã phát hiện một số nội dung tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND là trái pháp luật. Cụ thể, tại điểm d khoản 1 Điều 4 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND quy định đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích tối thiểu và kích thước các thửa đất sau khi tách thửa (không bao gồm phần diện tích hành lang, lộ giới, đường giao thông đã có quy hoạch) phải đảm bảo:

Đối với thửa đất có diện tích từ 500 m2 đến 2000 m2 tại TP Vũng Tàu và diện tích từ 1000 m2 đến 5000 m2 tại các huyện, thị xã ,thành phố còn lại, trước khi tác thửa theo quy định tại điểm a,b khoản này thì người sử dụng đất phải lập phương án mặt bằng tách thửa được UBND cấp huyện chấp thuận.

 

Tại Kết luận kiểm tra số 47/KL-KTrVB, Cục Kiểm tra VBQPPL nêu rõ, theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 24/2014BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT về hồ sơ địa chính khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục tác thửa hoạch hợp thửa đất chỉ phải nộp hai loại giấy từ là Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa và Bản gốc GCN QSDĐ đã cấp.

Do đó, Cục Kiểm tra VBQPPL cho rằng: “Việc yêu cầu người sử dụng đất phải lập phương án mặt bằng tách thửa được UBND Thông tư số 24/2014BTNM cấp huyện chấp thuận như quy định nêu trên của Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND là không phù hợp với quy định của Thông tư số 24/2014BTNMT, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, tăng thêm chi phí, gây phiền hà cho người dân”.

Bên cạnh đó, tại Kết luận kiểm tra số 47/KL-KTrVB, Cục Kiểm tra VBQPPL cho chỉ ra thêm một nội dung sai pháp luật, gây khó khăn cho người dân trong việc tách thửa.

Cụ thể, theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND, đối với thửa đất có diện tích lớn hơn 2000 m2 tại TP Vũng Tàu, và lớn hơn 5000 m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại, trước khi tách thửa theo quy định tại điểm a,b khoản này thì người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; Điều 9, 10,11,12,13 Luật Nhà ở năm 2014; Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Tuy nhiên, Cục Kiểm tra VBQPPL nhận thấy, việc tác thửa, trình tự, thủ tục thực hiện việc tách thửa thực hiện việc tách thửa thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Thông tư số 24/2014/BTNMT; việc lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Xây dựng.

Tại Kết luận kiểm tra số 47/KL-KTrVB, Cục Kiểm tra VBQPPL cho rằng: “Trong trường hợp người sử dụng đất chỉ yêu cầu tách thửa, không có mục đích thực hiện đầu tư dự án thì việc yêu cầu người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư là không có cơ sở pháp lý, không phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng”.

Ai chịu trách nhiệm với người dân?

Từ những nội dung trái quy định pháp luật được chỉ ra, tại Kết luận kiểm tra số 47/KL-KTrVB, Cục Kiểm tra VBQPPL cũng kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khẩn trương xử lý những nội dung không phù hợp pháp luật của Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND.

Rà soát quá trình thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các quy định không phù hợp với pháp luật nêu trên gây ra; đồng thời, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành văn bản.

Đồng thời, Cục Kiểm tra VBQPPL cũng yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kết quả xử lý văn bản cho Cục Kiểm tra VBQPPL trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận theo quy định của Chính phủ.

Trong khi nhu cầu tách thửa, hợp thửa của người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang ngày càng tăng cao thì việc vướng các thủ tục hành chính, việc tạm ngưng chờ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND thay thế cho Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND khiến người dân vô cùng bức xúc.

Vậy nhưng, khi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND được ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2019  thì người dân lại tiếp tục điệp khúc “đợi” vì chưa có hướng dẫn.

Và đến nay khi Kết luận kiểm tra số 47/KL-KTrVB đã chỉ sai một số nội dung trái pháp luật của Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND thì không biết khi nào người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới thực hiện được việc tách thửa, hợp thửa. Nhiều người dân cho rằng, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân tắc trách khiến Quyết định được ban hành nhưng sai pháp luật.


(*) Xem thêm

Bình luận