04/03/2020 | 259 |
0 Đánh giá
TP.Thủ Dầu Một: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Thương mại Bình Dương Square

UBND TP.Thủ Dầu Một vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Thương mại Bình Dương Square. Theo đó, Trung tâm Thương mại Bình Dương Square thuộc phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một. Ranh giới quy hoạch được giới hạn: phía bắc: Trường Mẫu giáo Trà My 2 và đất dân cư hiện hữu; phía nam: Đường Phú Lợi; phía đông: Đường giao thông hiện hữu của phường và đất dân cư hiện hữu; phía tây: Đất dân cư hiện hữu. Quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch là 23.505,7m2.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: Vị trí 1 điều chỉnh 63m2 đất cây xanh tại lô CX1 thành đất giao thông; vị trí 2 điều chỉnh 63m2 đất thương mại - dịch vụ tại lô số 2 thành đất cây xanh. Đất cây xanh tại lô CX2 sau khi điều chỉnh là 467m2; đất thương mại - dịch vụ sau khi điều chỉnh giảm là 10.109m2. Đối với điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật: Đấu nối giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật từ đường số 1 vào đường của dự án Khu nhà ở Phú Lợi.

UBND thành phố giao Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Phú Lợi, Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư vấn - Đầu tư Bình Dương (Biconsi) có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết theo đúng quy định của pháp luật.

Danh Tiến Corp | chia sẻ thông tin đến quý khách . 


(*) Xem thêm

Bình luận